Chào mừng bạn đến với website nội thất hàng đầu Việt Nam

Cách lựa chọn bàn ghế cho quán cà phê phụ thuộc vào sở thích, mô hình kinh doanh cũng như tài chính của người chủ quán.

Bàn ghế quán cà phê đẹp và hài hòa sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với khách hàng

 

ghe-quay-bar-gia-re-001t ghe-quay-bar-gia-re-002t

Ghế Bar Giá Rẻ 001N

Mã: 001N
Giá: 830.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 002N

Mã: 002N
Giá: 850.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-003t ghe-quay-bar-gia-re-004t

Ghế Bar Giá Rẻ 003N

Mã: 003N
Giá: 780.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 004N

Mã: 004N
Giá: 1.040.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-005t ghe-quay-bar-gia-re-006t

Ghế Bar Giá Rẻ 005N

Mã: 005N
Giá: 1.690.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 006N

Mã: 005N
Giá: 970.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-008t ghe-quay-bar-gia-re-008t

Ghế Bar Giá Rẻ 007N

Mã: 007N
Giá: 980.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 008N

Mã: 008N
Giá: 900.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-009t ghe-quay-bar-gia-re-010t

Ghế Bar Giá Rẻ 009N

Mã: 009N
Giá: 1.070.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ  010N

Mã: 010N
Giá: 950.000đ
Liên hệ:0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-011t ghe-quay-bar-gia-re-012t

Ghế Bar Giá Rẻ 011N

Mã: 011N
Giá: 960.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 012N

Mã: 012N
Giá: 900.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-013t ghe-quay-bar-gia-re-014t

Ghế Bar Giá Rẻ 013N

Mã: 013N
Giá: 900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 014N

Mã: 014N
Giá : 920.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-015t ghe-quay-bar-gia-re-016t
Ghế Bar Giá Rẻ 015N

 

Mã: 015N
Giá: 1.000.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 016N

Mã: 016N
Giá: 1.320.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-017t ghe-quay-bar-gia-re-018t

Ghế Bar Giá Rẻ 017N

Mã: 017N
Giá: 1.080.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 018N

Mã: 018N
Giá: 1.00.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-019t ghe-quay-bar-gia-re-020t

Ghế Bar Giá Rẻ 019N

Mã: 019N
Giá: 980.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 020N

Mã: 020N
Giá: 920.000đ 
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-021t ghe-quay-bar-gia-re-022t

Ghế Bar Giá Rẻ 021N

Mã: 021N
Giá: 970.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 022N

Mã: 022N
Giá: 920.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-023t ghe-quay-bar-gia-re-024t
Ghế Bar Giá Rẻ 023N

 

Mã: 023N
Giá: 950.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 024N

 

Mã: 024N
Giá: 890.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-025t ghe-quay-bar-gia-re-026t

Ghế Bar Giá Rẻ 025N

Mã: 025T
Giá: 1.000.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 026N

Mã: 026N
Giá: 1.030.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-027t ghe-quay-bar-gia-re-028t

Ghế Bar Giá Rẻ 027N

Mã: 027N
Giá: 1.250.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 028N

Mã: 012N
Giá: 950.000đ
Liên hệ : 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-029t ghe-quay-bar-gia-re-030t

Ghế Bar Giá Rẻ 029N

Mã: 029N
Giá: 1.000.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 030N

Mã: 030N
Giá: 1.000.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-031t ghe-quay-bar-gia-re-032t
Ghế Bar Giá Rẻ 031N

 

Mã: 031N
Giá: 850.000đ
Liên hệ: 0907717257

 Ghế Bar Giá Rẻ 032N

 

Mã: 032N
Giá: 910.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-033t ghe-quay-bar-gia-re-034t

Ghế Bar Giá Rẻ 033N

Mã: 033N
Giá: 910.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 034N

Mã: 034N
Giá: 900.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-035t ghe-quay-bar-gia-re-036t

Ghế Bar Giá Rẻ 035N

Mã: 035N
Giá: 760.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 036N

Mã: 036N
Giá: 780.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-037t ghe-quay-bar-gia-re-038t

Ghế Bar Giá Rẻ 037N

Mã: 037N
Giá: 780.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 038N

Mã: 038N
Giá: 2.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-039t ghe-quay-bar-gia-re-040t
Ghế Bar Giá Rẻ 039N

 

Mã: 039N
Giá: 790.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 040N

 

Mã: 040N
Giá: 820.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-041t ghe-quay-bar-gia-re-042t

Ghế Bar Giá Rẻ 041N

Mã: 041N
Giá: 980.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 042N

Mã: 042N
Giá: 980.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-043t ghe-quay-bar-gia-re-044t

Ghế Bar Giá Rẻ 043N

Mã: 043N
Giá: 790.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 044N

Mã: 044N
Giá: 1.020.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-045t ghe-quay-bar-gia-re-046t

Ghế Bar Giá Rẻ 045N

Mã: 045T
Giá: 980.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 046N

Mã: 046N
Giá: 950.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-047t ghe-quay-bar-gia-re-048t
Ghế Bar Giá Rẻ 047N

 

Mã: 047N
Giá: 950.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 048N

 

Mã: 048N
Giá: 1.950.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-049t ghe-quay-bar-gia-re-050t

Ghế Bar Giá Rẻ 049N

Mã: 049N
Giá: 2.400.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 050N

Mã: 050N
Giá: 1.730.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-051t ghe-quay-bar-gia-re-052t

Ghế Bar Giá Rẻ 051N

Mã: 051N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 052N

Mã: 052N
Giá: 1.060.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-053t ghe-quay-bar-gia-re-054t

Ghế Bar Giá Rẻ 053N

Mã: 053N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 054N

Mã: 054N
Giá: 2.100.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-055t ghe-quay-bar-gia-re-056t
Ghế Bar Giá Rẻ 055N

 

Mã: 055N
Giá: 1.750.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 056N

 

Mã: 056N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-057t ghe-quay-bar-gia-re-058t

Ghế Bar Giá Rẻ 057N

Mã: 057N
Giá: 1.850.000đ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 058N

Mã: 058N
Giá: 2.000.000đ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-059t ghe-quay-bar-gia-re-060t

Ghế Bar Giá Rẻ 059N

Mã: 059N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 060N

Mã: 060N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-061t ghe-quay-bar-gia-re-062t

Ghế Bar Giá Rẻ 061N

Mã: 061N
Giá: liên hệ
Liên hệ:0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 062N

Mã: 062N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-063t ghe-quay-bar-gia-re-064t
Ghế Bar Giá Rẻ 063N

 

Mã: 063T
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 064N

 

Mã: 064N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-065t ghe-quay-bar-gia-re-066t

Ghế Bar Giá Rẻ 065N

Mã: 066N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 066N

Mã: 066N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-067t ghe-quay-bar-gia-re-068t

Ghế Bar Giá Rẻ 067N

Mã: 067N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 068N

Mã: 068N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-069t ghe-quay-bar-gia-re-070t

Ghế Bar Giá Rẻ 069N

Mã: 069N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 070N

Mã: 070N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-071t ghe-quay-bar-gia-re-072t
Ghế Bar Giá Rẻ 071N

 

Mã: 071N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Ghế Bar Giá Rẻ 072N

 

Mã: 072N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

ghe-quay-bar-gia-re-073t QUAY-BAR-GIA-RE-074T

Ghế Bar Giá Rẻ 073N

Mã: 073N
Giá: liên hệ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 074N

Mã: 074N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 7.900.000đ
Liên hệ:0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-075T quay-bar-gia-re-067T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 075N

Mã: 075N
Kích thước: 1.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 4.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 076N

Mã: 076N
Kích thước: 3.2*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 8.600.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-077T QUAY-BAR-GIA-RE-078T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 077N

Mã: 077T
Kích thước: 8.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 24.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 078N

Mã: 078N
Kích thước: 5.0*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 14.500.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-079T QUAY-BAR-GIA-RE-080T

Quầy Bar Bếp Giá Rẻ 079N

Mã: 079N
Kích thước: 2.0*1.2*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 6.350.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 080N

Mã: 080N
Kích thước: 2.0*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 5.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-081T QUAY-BAR-GIA-RE-082T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 081N

Mã: 079N
Kích thước: 3.2*1.8*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 12.750.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 082N

 

Mã: 080N
Kích thước: 3.5*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 10.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-083T QUAY-BAR-GIA-RE-087T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 083N

Mã: 083N
Kích thước: 1.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 4.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 084N

Mã: 084N
Kích thước: 1.2*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 3.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-085T QUAY-BAR-GIA-RE-086T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 085N

Mã: 085N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 7.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 086N

Mã: 085N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 1 0.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-087T QUAY-BAR-GIA-RE-088T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 087N

Mã: 087N
Kích thước: 3.4*1.15*0.4m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 9.850.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 088N

Mã: 088N
Kích thước: 2.4*2.0*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 11.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-089T QUAY-BAR-GIA-RE-090T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 089N

Mã: 007N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 7.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 090N

Mã: 008N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Nóc 4.500.000đ)
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-091T QUAY-BAR-GIA-RE-092T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 091N

Mã: 091N
Kích thước: 2.0*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 5.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 092N

Mã: 092N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 6.950.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-093T QUAY-BAR-GIA-RE-094T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 093N

Mã: 011N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 6.950.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 094N

Mã: 012N
Kích thước: 1.8*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 5.250.000đ (chưa bao gồm mặt đá)
Liên hệ: 0907717257

quay bar gia re 095t quay le tan 096T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 095N

Mã: 095N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá : 6.950.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Lễ Tân Giá Rẻ 096N

Mã: 096N
Kích thước: 2.8*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá : 8.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

QUAY-BAR-GIA-RE-095T quay le tan 098T
Quầy Bar Lễ Tân Giá Rẻ 097N

 

Mã: 097N
Kích thước: 2.8*1.2*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 11.900.000đ (chưa bao gồm mặt đá, phần kính)
Liên hệ: 0907717257

Quầy Lễ Tân Giá Rẻ 098N

 

Mã: 098N
Kích thước: 2.4*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 7.900.000đ
Liên hệ: 0907717257

quay bar gia re 099T QUAY LE TAN GIA RE 100T

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 099N

Mã: 099N
Kích thước: 3.2*1.8*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 14.500.000đ
Liên hệ: 0907717257

Quầy Bar Cafe Giá Rẻ 100N

Mã: 100N
Kích thước: 2.8*1.6*1.15*0.6m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 9.900.000đ
Liên hệ: 0907717257